Premiär September 2021!

Vibb – deltagande danskonst för de yngsta, målgrupp 1-3 år

En Vib(b)ration i rummet, inom och mellan kroppar 

Vibb syftar till att skapa en inkluderade dansupplevelse. 

Produktionsformen rör sig mellan dansföreställning och dansinstallation där elementen kropp, ljud och ljus samverkar och bygger upp en vibration som sprids genom scenrummet. En dansvibration som resonerar mellan publik och dansare i en ömsesidig påverkan. 

Den deltagande föreställningsformen utgår från och stimulerar barnets sätt att ta in sin omvärld, med hela sin kropp och alla sina sinnen. Genom ögonkontakt, rumslig förändring, ljud, ljus och kroppsspråk leds barnen och blir en del av verket från start.