BERÖRD – Communitydans med seniorer i Danderyds kommun

Tillsammans med oss danskonstnärerna i KolKo KollektivKompaniet och textilkonstnär
Vega Määttä Siltberg har ett 20 tal seniora kvinnor utforskat dans och rörelse utifrån tematiken: närvaro, samspel och beröring.

Genom att starta i det egna andetaget, söka den inre rörelsen, utforska luften som omger oss, fästa blicken i någon annans blick, spegla den andras rörelse och lyssna med hela kroppen – har vi sökt och funnit gemensam närvaro.
I en tid där vi upplever att vi i vardagen möts allt mer sällan genom ögonkontakt och mellanmänskliga möten, har vi i detta projekt utforskat hur vi genom dans och rörelse kan tillföra just detta – Att mötas och beröras genom samspel och närvaro.

Rörelsen och de textila konstobjekten har växt fram parallellt och via handens rörelse bildat avtryck i den textila formen. Vidare har det textila materialet tillfört en lekfullhet till rörelseutforskandet i projektet.

Communitydans projektet finansieras av Region Stockholm och Danderyds kommun.