Vi är KolKo ink.

Läs mer om oss

K O L K O  I N K.  är ett danskollektiv som arbetar med danskonstnärliga och pedagogiska projekt. Föreningen skapades 2009 och drivs idag av Sandra Fredriksson, Sara Johansson och Sara Nilsson. Kollektivet producerar och turnerar sina egna produktioner och projekt genom bidrag, stöd och samarbeten.

Verksamhetens vision är att tillgängliggöra dansen och det fysiska rörelse-uttrycket genom att kombinera fälten dans, koreografi och pedagogik med riktat fokus mot barn och unga. Den konstnärliga idén är att söka och tillvarata redan befintliga rörelser och kompositionella element i en plats, ett tema, en situation eller ett sammanhang. Rörelserna utgör grunden för det koreografiska skapandet.

Sedan 2012 har kollektivet producerat fem turnerande verk, Ögonblick (2012), Jag vara Jag (2013), Rundgång (2016), Rörliga Rader (2018) och Fågel (2019). Produktionerna har valts ut till flera dansnätverk, däribland Dansspridning, Dansistan, Turnéslingan Örebro, Scenkonst Sörmland och Salto.

KolKo ink. är antagna till TRANSIT, plats och samarbetspartner för frilandsande konstnärer.

Kontakta Sara Nilsson för frågor gällande tillgänglighet. info@kolkoink.se