Vi är KolKo KollektivKompaniet

Läs mer om oss

KolKo-KollektivKompaniet skapar målgruppsnära dansproduktioner och dansprojekt för barn. Med ett nyfiket, poetiskt och finstämt tilltal utformar vi världar där barnets sätt att upptäcka rörelse och absorbera sin omvärld är utgångspunkt. Våra verk och projekt arbetas ofta fram i nära samarbeten med scenograf och musiker för att skapa den helhet och väcka de sinnestämningar som vi vill ge till barnen. Närvaro och ömsesidig påverkan mellan dansare och publik är ledord.

Vår övertygelse är att barns tidiga möten med danskonst ger upplevelser som lagras och blir en del av barnets kroppsminne.

 

Vi är ett danskollektiv som producerar och turnerar sina egna produktioner och projekt genom att kombinera fälten dans, koreografi och pedagogik. Med 10 års erfarenhet av att jobba med barn och unga, som danskonstnärer och pedagoger, drivs kollektivet sedan 2009 av Sara Nilsson, Sara Johansson och Sandra Fredriksson, utbildade dansare och lärare.
Genom kommunala och regionala samarbeten har kollektivets projekt haft stor spridning i Sverige. KolKo är idag en av de mest flitigt anlitade och turnerande dansgrupper mot målgruppen barn och unga.
Sedan 2012 har kollektivet producerat fem turnerande verk: Fågel (2019), Rörliga Rader (2018), Rundgång (2016),  Jag vara Jag (2013) och Ögonblick (2012) . Produktionerna väljs årligen ut till flera dansnätverk, däribland Scenkonst Sörmland, Salto, Dans i Nord, Kultur i Väst, Dansspridning och Dansistan. Sedan premiären av kollektivets första produktion, Ögonblick 2012, har kollektivets produktioner setts av 30 000 barn.

Organisation
KolKo är en ideell förening. Verksamheten drivs kollektivt med ett icke-hierakiskt metodarbete där de anställda medlemmarna gemensamt leder verksamheten genom det konstnärliga arbetet såväl som det administrativa. Det kollektiva arbetssättet genererar mångkreativa processer där nyfikenheten på målgruppen initierar samarbeten med förskolor, skolor, kommuner och regioner.

KolKo drivs med stöd av Region Stockholm, Statens kulturråd och Stockholms stad

Kontakta Sara Nilsson för frågor gällande tillgänglighet. info@kolko.se