FÅGEL – Skapande förskola

Hösten 2020 turneras Fågel med bl.a. beviljade Skapande förskola medel i Rinkeby/Kista stadsdelsförvaltningen och Haninge kommun. Under vecka 43 och 44 mötte Fågel 360 barn på Husby Konsthall vid 18 föreställningstillfällen. I Haninge kommer kommunen samtliga 4 åringar (närmare 900 stycken) ta del av föreställningen samt uppsökande workshop vid hela 36 föreställningstillfällen runt om i kommunen. Tack för att det satsas på de allra yngsta så vi kan skapa alternativa mötesplatser, upplevelser och andra verktyg i barnens liv.

Vill ni boka Fågel så tar vi nu emot förfrågningar för hösten 2020 och framåt.

Rörliga Rader – presenteras på utbudsdagen: ”Dans & cirkus hjärta bibliotek” på Stockholm Kulturhus

Rörliga Rader är en saga förkroppsligad genom dans och rörelse. Berättelsen ges tredimensionellt liv när dansarna leker med bokens känslor och språk och tillför ytterligare perspektiv till det lästa ordet.

Sagostunden efterföljs av en kreativ workshop där barnen tillsammans med dansarna reflekterar och utforskar bokens innehåll, i samtal och i rörelse.

Rörliga Rader vidgar läsupplevelsen och lockar till läslust!

Rörliga Rader riktar sig till bibliotek, förskola och skola.

Avslut & Avstamp

2017 lider mot sitt slut och vi ser tillbaka på ett år fullt av Rundgång, som bland annat har fått inta ny mark i och med turné i Norrbotten samt haft äran att delta på fina festivaler så som STOFF och Ta Daa.

Nu blickar framåt och startar 2018 med att flytta in på Transit. En inspirerande kontorsplats där vi låter nya projekt och idéer gro och få vingar. Så peppade att bli en del av Transitgänget=)

 

GOD JUl & GOTT NYTT ÅR
Sara, Sara & Sandra