Verket undersöker hur en otämjd plats kan koreograferas och bli ett rum för deltagande och betraktande. Medborgare från olika målgrupper skapar rörelse-avtryck på platsen,  en konstnärlig konsekvens i det framväxande koreografiska verket som via filmen blir bestående.

Människorna på platsen inspirerade och färgade koreografin som i sin tur binder samman olika målgrupper och förstärker det unika för platsen genom rörelser. 

Everybody´s Space -SNÖSÄTRA skapades 2022 i Snösätra genom stöd från 

Stockholm stad.

 

Idé & genomförande: KolKo KollektivKompaniet

Filmning: Johan Nilsson

Klippning: Jo Widerberg

Musik: Ester Ideskog