Våren 2022 skapade KolKo community art verket – Everybody´s Space i Snösätra genom stöd från Stockholm stad.

Tillsammans med medborgare och besökare växte ett platsspecifikt verk fram, i form av en dansfilm, som äger rum på Snösätra   Kulturplats. Människorna på platsen har inspirerat och färgat koreografin som binder samman skilda målgrupper och som genom rörelsen förstärker det unika för platsen.