Jag vara Jag

Läs mer

     Faktablad                   Boka                 Presskit           Skapande skola

Trailer     Se filmad föreställning

 

Dansen och rörelsen står stark i sitt eget uttryck men lämnar samtidigt publiken med eftertanke. Publiken bjuds att följa dansarnas rörelse och på så sätt bli en del av det som händer i rummet.

J A G  V A R A  J A G  ä​r föreställningen som behandlar ämnet identitet och det identitetsskapande som har stor påverkan på barnet i den förpubertala 6-10 års åldern. Barnet blir medvetet om andras prestationer, idealiserar och jämför sig med andra, vill vara en del i gruppen och leva upp till normen. KolKo har samarbetat med barn i aktuell målgrupp och tillsammans med dem angripit ämnet på ett såväl fysiskt som filosofiskt plan. Resultatet är en föreställning där d​ansen och rörelsen står stark i sitt eget uttryck men lämnar samtidigt publiken med eftertanke. Publiken bjuds att följa dansarnas rörelse och på så sätt bli en del av det som händer i rummet.

Föreställningen hade premiär oktober 2013 och producerades med stöd av Stockholm Stad.

Kontakta Sara Nilsson för frågor gällande tillgänglighet. info@kolko.se

Musik: Sebastian Forslund

Scenografi: Josefin Hinders