Rörliga Rader - Djur som ingen sett utom vi

Läs mer

     Faktablad                   Boka                  Presskit      

 

KolKo presenterar poesidjuren Klumpantropus, Bibolaren och Kakakerna med deras olikheter och egenheter. Föreställningen önskar ge barnen tillgång till ett språk som varken är linjärt eller följer en vardaglig logik, men som rymmer känslouttryck och fantasi. Barnen får interagera och reflektera tillsammans med dansarna.

Idé, Koreografi, scenografi & Kostym: KolKo

Dansare: Sandra Fredriksson & Sara Johansson/Sara Nilsson 

Musik: Min vän

Foto: Johan Nilsson

Kontakta Sara Nilsson för frågor gällande tillgänglighet info@kolko.se