14 september, 2018 Kolko

Rörliga Rader – presenteras på utbudsdagen: ”Dans & cirkus hjärta bibliotek” på Stockholm Kulturhus

Rörliga Rader är en saga förkroppsligad genom dans och rörelse. Berättelsen ges tredimensionellt liv när dansarna leker med bokens känslor och språk och tillför ytterligare perspektiv till det lästa ordet.

Sagostunden efterföljs av en kreativ workshop där barnen tillsammans med dansarna reflekterar och utforskar bokens innehåll, i samtal och i rörelse.

Rörliga Rader vidgar läsupplevelsen och lockar till läslust!

Rörliga Rader riktar sig till bibliotek, förskola och skola.