Vi är KolKo KollektivKompaniet!

Sara Nilsson, Sara Johansson & Sandra Fredriksson

KolKo KollektivKompaniet skapar målgruppsnära dansproduktioner och dansprojekt för framförallt barn och unga som rör sig i gränslandet mellan improvisation och koreografi. Med nyfikenhet på barnets sätt att upptäcka sin omvärld utformas danskonstnärliga världar bortom det vardagliga som erbjuder utrymme för fantasi och upptäckande. Det koreografiska utforskandet söker varierade sätt att engagerar sin publik och med ett poetiskt och finstämt tilltal skapas kontakt och samspel. KolKo skapar danskonst med en vision att locka fram en inre dansare. 

Vi är ett danskollektiv som producerar och turnerar våra egna produktioner och projekt genom att kombinera fälten dans, koreografi och pedagogik. Med över 10 års erfarenhet av att jobba med barn och unga, som danskonstnärer och pedagoger, drivs kollektivet sedan 2009 av Sara Nilsson, Sara Johansson och Sandra Fredriksson. Samtliga är utbildade dansare och lärare vid dåvarande Danshögskolan och Karlstad Universitet.

Verksamheten drivs kollektivt med ett icke-hierakiskt metodarbete där vi gemensamt leder verksamheten genom det konstnärliga arbetet såväl som det administrativa. Det kollektiva arbetssättet genererar mångkreativa processer där nyfikenheten på målgruppen lett till många samarbeten med förskolor, skolor, kommuner och regioner. Produktioner och projekt arbetas fram i nära samarbeten med scenograf och musiker för att skapa den helhet och väcka de sinnesstämningar som vi vill ge publiken.

Sedan 2012 har kollektivet producerat åtta turnerande verk: Language of Fungi (2024) Djur ingen sett utom vi (2022) Vibb (2021) Fågel (2019), Det röda trädet (2018), Rundgång (2016), Jag vara Jag (2013) och Ögonblick (2012). Produktionerna väljs årligen ut till flera dansnätverk, däribland Scenkonst Sörmland, Salto, Dans i Nord, Kultur i Väst, Dansspridning och Dansistan. Sedan premiären av kollektivets första produktion, Ögonblick 2012, har kollektivets produktioner setts av 40 000 barn.

KolKo genomför sin verksamhet med stöd av Region Stockholm, Statens kulturråd och Stockholms stad

Kontakta Sara Nilsson för frågor gällande tillgänglighet. info@kolko.se