9 november, 2019 Kolko

FÅGEL – Skapande förskola

Hösten 2019 turneras Fågel med bl.a. beviljade Skapande förskola medel i Rinkeby/Kista stadsdelsförvaltningen och Haninge kommun. Under vecka 43 och 44 mötte Fågel 360 barn på Husby Konsthall vid 18 föreställningstillfällen. I Haninge kommer kommunen samtliga 4 åringar (närmare 900 stycken) ta del av föreställningen samt uppsökande workshop vid hela 36 föreställningstillfällen runt om i kommunen. Tack för att det satsas på de allra yngsta så vi kan skapa alternativa mötesplatser, upplevelser och andra verktyg i barnens liv.

Vill ni boka Fågel så tar vi nu emot förfrågningar för hösten 2020 och framåt.